Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Kontakt

61 640 43 00

sklep@fiskas.pl

Czynne Pn-Pt
8:00-16:00

FAQ

    1. Czy jest konieczne stałe zapewnienie połączenia kasy z CRK?

    Zapis z Rozporządzenia:

    § 17. 1. Podatnik, po uruchomieniu trybu fiskalnego, jest obowiązany zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne lub na żądanie przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas, zgodnie z harmonogramem przesyłania danych.

 


    2. Automatycznemu przesyłaniu danych z kasy on-line do Centralnego Repozytorium Kas podlegają dokumenty fiskalne i niefiskalne oraz inne dane związane z używaniem kasy zapisane w pamięci chronionej od czasu poprzedniego automatycznego przesyłania danych.

    Czyli podatnik musi zapewnić przesyłanie danych, jeśli one są faktycznie w kasie zarejestrowane. W czasie, gdy kasa nie jest używana i nie ma "zaległych" danych do wysłania, może być wyłączona. Nie musi się łączyć z repozytorium.
    2. Jaki harmonogram łączenia z CRK ustawiany jest w kasach?
    W kasach online obecnie podczas fiskalizacji repozytorium ustawia harmonogram na 7.200 sekund czyli 2 godziny.
    Co 1.800 sekund (czyli co 30 minut) kasa sprawdza, czy ten harmonogram nie uległ zmianie.

 


    3. Kiedy podatnik może wystąpić do US o zmianę harmonogramu?
    W przypadku "trwałego braku dostępu do repozytorium", czyli gdy pracuje w miejscu, gdzie nie ma możliwości technicznych zestawienia połączenia internetowego "przewodowego", WiFi ani zasięgu żadnej sieci GSM.

 

    4. Programowanie stawek VAT - jaka jest obowiązująca kolejność programowania stawek VAT w kasach?
    Od 1 maja 2019 obowiązuje nowy, określony przez Rozporządzenie MF układ stawek VAT: A=23%, B=8%, C=5%, D=0%, E=zw, FiF jako stawki dodatkowe lub tzw. "zero techniczne" (sprzedaż Vat/marża).

 

    5. Czy podatnik musi programować wszystkie stawki wskazane w Rozporządzeniu?
    Podatnik programuje w swojej kasie tylko te stawki, których używa do rejestracji sprzedaży towarów bądź usług.

 

    6. Czy można w kasach fiskalizowanych po 1 maja programować stawki VAT "po staremu"?
    W kasach fiskalizowanych po 1 maja 2019 obowiązkowo stawki musza być zaprogramowane według nowego układu.

    W kasach, które pracowały wcześniej u podatników (czyli przed 1 maja), do takiego układu stawki VAT oraz przywiązanie do nich towarów trzeba przeprogramować do końca lipca 2019 roku.

 

    7. Komu należy się odliczenie za zakup kasy fiskalnej?
    Odliczenie (90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł) za zakup kasy należy się tylko na zakupione kasy online i tylko nowym podatnikom oraz podatnikom, którzy zgodnie z Ustawą są zobowiązani do używania tylko kas online, a wcześniej już używali kas fiskalnych offline.

 

    8. Jak wygląda rejestracja i rozliczanie zaliczek w kasach online?
    Urządzenia online rejestrują na paragonie fiskalnym przyjęcie zaliczki na konkretny towar. Aby zarejestrować przyjęcie zaliczki należy wybrać opcję "Zaliczka", następnie wybrać z bazy towarowej towar, na który wpłacana jest zaliczka. Następnie wpisać wartość przyjętej zaliczki. Zaliczkę tę można później rozliczyć sprzedając na paragonie towar właściwy, w cenie jego sprzedaży, następnie na tym samym paragonie wybrać funkcje "rozliczenie zaliczki", wybrać z listy towarów na paragonie towar, na który przyjęta była zaliczka i wprowadzić wartość przyjętej zaliczki. Jeśli wartość zaliczki była równa cenie sprzedaży towaru, to paragon zostanie zamknięty z wartością 0,00 zł.

 

    9. Czy zaliczkę można rozliczyć na innej kasie niż została ona przyjęta?
    Tak. Rozliczenia zaliczki można dokonać na dowolnej kasie podatnika.

 

    10. Czy kasy/drukarki mogą pracować po WiFi z otwartą siecią?
    Nie, kasy i drukarki online łączą się tylko do zabezpieczonych sieci WiFi.

 

    11. Czy przed fiskalizacją kasy online trzeba wysyłać zgłoszenie do US?
    Przed fiskalizacją nie wysyła się do US zgłoszenia o terminie fiskalizacji kasy.

 

    12. Czy po fiskalizacji kasy online trzeba wysyłać zawiadomienie do US?
    Po fiskalizacji nie wysyła się obecnie żadnych zgłoszeń do US. Kasy online "zgłaszają" się do US podczas fiskalizacji i w tym momencie też nadawany jest im numer ewidencyjny.

 

    13. Co ze zgłoszeniami/zawiadomieniami do US przy fiskalizacji kas offline?
    W przypadku urządzeń offline (z kopią elektroniczną), zarówno podatnik jak i serwis ma obowiązek wysłać do US zgłoszenie po zafiskalizowaniu kasy. Nie wysyła się za to zgłoszenia przed fiskalizacją kasy.

 

    14. Jak sprawdzić czy kasa ma połączenie z CRK?
    Służy do tego opcja:

    w kasach fiskalnych:
    [5].Serwis -> [55] Repozytorium -> [552] Sprawdź połączenie

    W drukarkach fiskalnych:
    [3].Serwis -> [36] Repozytorium -> [362] Sprawdź połączenie

 

    15. Jak skonfigurować urządzenie do komunikacji z CRK przez sieć Ethernet?
    W kasach fiskalnych:
    - [45151] Internet -> wybór interfejsu 1.Ethernet.
    - [45152] Interfejsy -> 1.Ethernet -> DHCP (włączony/wyłączony) -> /Adres IP/Maska sieci/DNS1/DNS2

    W drukarkach fiskalnych:
    - [22261] Internet -> Wybór interfejsu 1.Ethernet
    - [222621] Przydział IP -> Automatyczny / Ręczny -> Adres IP / Maska Podsieci / Brama domyślna / Serwer DNS1 / DNS2

 

    16. Jak skonfigurować urządzenie do komunikacji z CRK przez WLAN?
    Do połączenia kasy/drukarki za pomocą łącza WLAN (WiFi) konieczne jest dołożenie "dongla" WiFi Tp-Link TL-WN725N.

    W kasach fiskalnych:
    - [45151] Internet -> wybór interfejsu 2.WLAN.
    - [45152] Interfejsy - 2.WLAN -> Aktywny / SSID / HASŁO / Szyfrowanie / DHCP -> włączony / wyłączony -> /Adres IP/Maska sieci/DNS1/DNS2

    W drukarkach fiskalnych Bono online / Deon Online:
    - [22261] Internet -> Wybór interfejsu 2.WLAN
    - [222622] Aktywny (zaznaczyć) / SSID / HASŁO / Szyfrowanie / Klient DHCP włączony / wyłączony -> /Adres IP/Maska sieci/DNS1/DNS2

 

    17. Jak skonfigurować urządzenie do komunikacji z CRK przez modem GSM?
    Do połączenia kasy/drukarki za pomocą GSM konieczne jest dołożenie właściwego modemu GSM (HUAWEI E3531) lub modemu wewnętrznego dedykowanego dla urządzeń online Novitus

    W kasach fiskalnych:
    - 4511 Połączenia -> COM 5? (USB Modem) -> 4. Modem
    - [45151] Internet -> wybór interfejsu 3.GSM.
    - [45152] Interfejsy - 3.Modem -> Zawsze połączony -> Host pinga (pusto) -> Prędkość (115200) -> PPP Użytkownik/PPP Hasło/PIN karty SIM/Numer do wybrania/APN (dane do zaprogramowania w zależności od operatora GSM - zgodnie z instrukcją Ustawienia Modemów GSM

    W drukarkach Bono Online / Deon Online:
    - [2224] Połączenia portów -> COM X <USB MODEM> -> 6.Modem
    - [22261] Internet -> Wybór interfejsu 3.Modem
    - [222623] Modem GPRS -> 3.Konfiguracja -> Zarządzanie łączeniem /zawsze połączony -> Host pinga (pusty) -> Prędkość (115200) ) -> PPP Użytkownik/PPP Hasło/PIN karty SIM/Numer do wybrania/APN (dane do zaprogramowania w zależności od operatora GSM - zgodnie z instrukcją Ustawienia Modemów GSM

 

    18. Jak sprawdzić, czy i jakie adresy IP otrzymała kasa w danej sieci?
    Można to sprawdzić drukują raport Stanu sieci:

    W kasach:
    [45159] - Drukuj stan sieci

    W drukarkach:
    [22269] Drukuj stan sieci.

    Na wydruku widać, jaki interfejs jest wybrany do komunikacji z CRK (Internet) oraz przydzielone adresy IP dla poszczególnych interfejsów, nazwę zaprogramowanej sieci WiFi (SSID), konfigurację modemu GSM itp.

 

    19. Jak sprawdzić, czy dana sieć ma dostęp do serwerów CRK?
    Do sprawdzenia poprawności konfiguracji sieci komputerowej (dostęp do serwerów, otwarte wymagane porty) służy program ConnectionTest.exe

 

    20. Czy jeśli kasa komunikuje się z CRK za pomocą Ethernetu lub WiFi to czy można tym samym łączem komunikować się z kasą z komputera (systemu sprzedaży)?
    Tak. Urządzenia Novitus online są wielointerfejsowe i multikomunikacyjne. Takie połączenia można zestawiać oddzielnymi łączami kanałami) ale można wszystko robić tym samym łączem. Aby z kasą skomunikowaną z CRK przez Ethernet lub WiFi można się łączyć z komputera, trzeba włączyć taką konfigurację w Menu: [451531] Protokół Kasa-PC -> Port (5001) -> Protokół (TCP/IP) -> Adres (puste) -> Aktywne (zaznaczyć!) -> Filtr MAC (zostawić same zera).

 

    21. Kiedy w kasie/drukarce pojawia się Błąd rozwiązania nazwy http?
    Błąd pojawiający się w urządzeniach online, w których nieprawidłowo oprogramowano parametry sieciowe (adres IP, SSID sieci WiFi, hasło, DNS), lub nie posiadają połączenia z oprogramowaną siecią.

 

    22. Jest połączenie z CRK a ikona jest przekreślona - dlaczego?
    Ikona sygnalizująca dostęp do internetu pojawia się, gdy ustawiona brama lub serwer odpowiada na pingi wysyłane przez urządzenie. W przypadkach łączności przez GSM "brama" nie zawsze odpowiada na pingi, dlatego warto ustawić "ping do adresu" wpisując adres np. 8.8.8.8.

 

    23. Jakie pola są konieczne do wypełnienia w nagłówku wydruku?
    Minimalne dane wymagane w nagłówku paragonu kasy online to: Nazwa Podatnika, Kod pocztowy, Miejscowość. Mają to być dane określające miejsce prowadzenia sprzedaży (instalacji kasy). Jeśli podatnik w nagłówku chce zawrzeć również dane siedziby firmy, to należy te dane zaprogramować określając je jako "inne informacje" (również kod, adres, miejscowość itp.).

 

    24. Po co wprowadza się nazwę firmy serwisowej oraz imię i nazwisko serwisanta podczas fiskalizacji?
    Dane te wprowadzane są po to, aby na raporcie fiskalnym fiskalizacji kasa wydrukowała informacje o serwisie, który przeprowadzał fiskalizację.

 

    25. Co zrobić, gdy wpisze się niewłaściwy urząd skarbowy podczas fiskalizacji?
    Kod urzędu skarbowego oraz jego nazwa wpisana przy fiskalizacji jedynie drukuje się na raporcie fiskalnym fiskalizacji. Repozytorium samo wybiera ze swojej bazy właściwy dla podatnika urząd skarbowy po jego NIPie.

 

    26. Po co jest pozycja Nr ewidencyjny podczas fiskalizacji?
    Pozycji tej nie wypełnia się podczas pierwszej fiskalizacji. Pole to będzie konieczne do wypełnienia podczas powtórnej fiskalizacji kasy, po wymianie pamięci fiskalnej. Dzięki wypełnieniu tego pola, repozytorium będzie wiedziało, że jest to ta sama kasa co wcześniej, ale ze zmienionym numerem unikatowym.

 

    27. Do kiedy będzie można wymieniać pamięci fiskalne w urządzeniach z kopią elektroniczną?
    Jak na razie Ministerstwo nie zabrania wymiany pamięci fiskalnych w kasach z kopia elektroniczną. Nie ma też informacji, aby takie ograniczenie MF chciało wprowadzać w przyszłości.